INFORMACJA O POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM NA ROK SZKOLNY 2016/2017- klasy I Publicznego Gimnazjum

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych informuje, że rekrutacja (zapisy) dzieci do klasy I odbywać się będzie od 25 kwietnia do 8 czerwca 2016r.
  2. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia dziecka do szkoły stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej informacji.
  3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie przyjmowane są w przypadku dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami w trakcie postępowania rekrutacyjnego, po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do szkoły – załącznik nr 2 do niniejszej informacji.
  4. Do złożonych wniosków należy w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. dołączyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu (oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem).
  5. Do 4 lipca 2016r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  6. Do dnia 6 lipca 2016r. rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.
  7. Do dnia 7 lipca 2016r. nastąpi ogłoszenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
  8. Załącznik nr 1 i 2 dostępny jest na stronie internetowej szkoły zsposina.com, urzędu gminy www.osina.pl oraz w sekretariacie szkoły.
  9. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerem telefonu 91-39-103-80 (sekretariat)

Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych
im. Bronisława Malinowskiego
w Osinie

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

ZEBRANIA RODZICÓW

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie informuje, że w najbliższym czasie odbędą się zebrania Rodziców:

 26 kwietnia 2016r.

 15.00- spotkanie z Rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych

 15.30- spotkanie z Rodzicami dzieci nowoprzyjętych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 (organizacja pracy, spotkanie z Wychowawcami)

 28 kwietnia 2016r. godzina 16.30

 Zebranie rodziców z wychowawcami klas.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

BLOG PROWADZONY W RAMACH PROGRAMU WF Z KLASĄ – DRUGA EDYCJA ROK 2015/2016

 KLIKNIĘCIE NA IKONKĘ PRZEKIERUJE NA STRONĘ BLOGA

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

 

http://zsposina.com/wp-content/uploads/2015/06/logo_LS-11.png

Opublikowano , autor: Redakcja | Skomentuj

BY MIEĆ DOBRY DZIEŃ – MOC Z OWOCÓW BIERZ

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego

w Osinie odbył się „Dzień promocji zdrowia” dla uczniów klas I – III oraz oddziału przedszkolnego. Wzdłuż szkolnego korytarza zawisły kolorowe plakaty promujące zdrowe odżywianie.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji programów prozdrowotnych: „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: dietetyk pani Zofia Gwiazdowska, pracownik Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie pan Piotr Podobiński. W spotkaniu z zaproszonymi gośćmi brały udział panie dyrektor: Tatiana Olbert, Joanna Górczewska – Rudnicka i Aneta Kulik, rodzice oraz nauczyciele.

Uroczystość rozpoczęli uczniowie klasy II b, którzy swoim występem pokazali korzyści wynikające ze spożywania warzyw i owoców. Młodzi aktorzy profesjonalnie zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne oraz wokalne. Za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Następnie głos zabrała p. dietetyk Zofia Gwiazdowska, która przedstawiła zasady zdrowego odżywiania dzieci. Były zagadki o owocach i warzywach. Pani dietetyk szczególną uwagę zwróciła na ważność śniadania zjedzonego w domu, przed wyjściem do szkoły.

Punktem kulminacyjnym było wręczenie nagród i wyróżnień w konkursie plastycznym pt. „Jem warzywa, mleko piję – zdrowo i wesoło żyję”. Konkurs skierowany był do uczniów klas I-III.

Komisja konkursowa w składzie: pani Dyrektor Tatiana Olbert, pani Elżbieta Chodor oraz pani Agnieszka Stępień przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Emilia Wawreńczuk, kl.III a

II miejsce – Jakub Fijałkowski, kl. I a

III miejsce – Zofia Błaszczyk, kl. II a

Wyróżnienia otrzymali: Michał Wawreńczuk, kl. III a, Jagoda Lejk, kl. II b, Filip Reginia, kl. I b oraz Marcel Bruździński, kl. I b.

Podsumowaniem imprezy była wspólne kosztowanie owocowych przysmaków i produktów mlecznych przekazanych przez sponsorów.

Organizator spotkania p. Katarzyna Paczkowska dziękuje: ARR OT w Szczecinie za przekazanie nagród, p. Małgorzacie Kinasz – właścicielce hurtowni warzyw i owoców w Nowogardzie, firmie F.H.U „Marian” Kubinowski Marian w Goleniowie oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji spotkania.

Dziękujemy wszystkim za udział, a zwycięzcom gratulujemy!

Katarzyna Paczkowska

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SUKCES NASZEGO UCZNIA

Dnia 7. kwietnia 2016 r. trzech uczniów klas III Publicznego Gimnazjum w Osinie wzięło udział w konkursie matematycznym Pitagoras’2016 oraz języka angielskiego English is Simple – Dawid Dygorda, Przemysław Łuczkowiak oraz Mikołaj Wąsik. Organizatorem zmagań jest II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie. W konkursie Pitagoras ‚2016 wzięło udział 60 uczniów (w poprzedniej edycji 44), a w English is Simple 48 (w poprzedniej edycji 46). Reprezentowali oni Gimnazjum w Dobrej, Gimnazjum w Osinie, Gimnazjum nr 1 w Płotach, Gimnazjum nr 1 w Nowogardzie, Gimnazjum nr 2 w Nowogardzie i Gimnazjum nr 3 w Nowogardzie.

Z ogromną przyjemnością informuję, że laureatem konkursu powiatowego Pitagoras’2016 został uczeń naszego gimnazjum Mikołaj Wąsik. Zdeklasował rywali wynikiem 23 punktów na 28 możliwych. Dzięki wygranej Mikołaj uzyskał wstęp do II Liceum Ogólnokształcącego w Nowogardzie poza procedurą rekrutacyjną. Gratulujemy uczestnikom obu konkursów i życzymy dalszych sukcesów.

Natalia Soska

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

OBCHODY DNIA SŁUŻBY ZDROWIA W ZSP W OSINIE

W dniu 15 kwietnia 2016r. w ZSP w Osinie obchodzono Dzień Służby Zdrowia. Gośćmi honorowymi byli pracownicy tutejszej Służby Zdrowia, którzy od lat troszczą się o nasze zdrowie. Dzieci złożyły gościom życzenia z okazji ich święta oraz wręczyły laurki i kwiaty. Uczniowie z klasy I b Szkoły Podstawowej przygotowali przedstawienie pt: „Witaminki” oraz inscenizację wiersza J. Brzechwy „ Na straganie”. Temat występu nie był przypadkowy gdyż w szkole promowany jest zdrowy styl życia. Uroczystość stała się również okazją do ogłoszenia wyników konkursu plastycznego pod hasłem „Jemy zdrowo i kolorowo”. Prace plastyczne zostały wykonane przez uczniów klas I-II oraz przedszkolaków. Nagrody uczestnikom konkursu wręczyła pani dyrektor szkoły Tatiana Olbert. Uroczystość zakończyła się degustacją jabłek.

wychowawczyni klasy I b Renata Jarema.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

TRZYDNIOWY MARATON ROZPOCZĘTY

Dzisiejszy dzień w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie był wyjątkowy. Nie dzwoniły dzwonki, a gwarne szkolne korytarze opanowała cisza. A wszystko dlatego, że 28 uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum zaczęło trzydniowy maraton, sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności, czyli egzamin gimnazjalny.

Uczniowie mają już za sobą część humanistyczną (historia, wiedza o społeczeństwie i język polski), jutro zmierzą się z matematyką i przedmiotami przyrodniczymi (biologia, chemia, fizyka, geografia), a pojutrze – z językiem obcym nowożytnym (angielskim lub niemieckim).

Każdy życiowy egzamin jest dla wszystkich momentem dosyć stresującym – również dla naszych uczniów i nauczycieli, którzy teraz z niecierpliwością będą czekali na wyniki.

Życzymy powodzenia w kolejnych częściach egzaminu!

Ewelina Wszelaki

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ

W piątek 15.04.2016 r. zorganizowany został szkolny turniej piłki nożnej dziewcząt Szkoły Podstawowej. Turniej odbył się na prośbę uczennic, które w naszej szkole chętnie uprawiają tą dyscyplinę sportu. Swoją drużynę wystawiła klasa IV i VI, natomiast klasa V zorganizowała dwa zespoły. Uczennice grały systemem każdy z każdym, mecze trwały 2×4 min. Sędzią głównym zawodów był trener piłki nożnej z klubu Pomorzanin Nowogard Dawid Kurek, który również poprowadził wszystkim zawodniczkom rozgrzewkę przed meczami. Rozgrywki były bardzo zacięte, jedynie VI klasa wygrała wszystkie mecze zdobywając I miejsce. Pozostałe trzy drużyny zdobyły tą samą liczbę punktów. W ostatecznym rozrachunku liczyły się strzelone bramki, dlatego II miejsce zajęła drużyna nr 2 z klasy V, III miejsce przypadło dziewczętom z klasy IV, a czwarte miejsce drużyna nr1 z klasy V.
Wszystkim zespołom zostały rozdane nagrody, które wręczyli: p. Dyrektor Joanna Górczewska-Rudnicka, p. Paulina Żabecka oraz Dawid Kurek. Zawody przebiegły bardzo sprawnie oraz zostały rozegrane w duchu fair-play.
Dziękuję dyrekcji za możliwość przeprowadzenia takiego turnieju, p. Paulinie Żabeckiej i Dawidowi Kurkowi za pomoc w organizacji. Wszystkim uczestniczkom gratuluję zaangażowania i życzę dalszego podnoszenia poziomu swoich umiejętności.
Renata Langner

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

GIMNAZJA – TAK CZY NIE

Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Osinie został zaproszony na VII Sejmik Samorządów Uczniowskich, który odbył się 13 kwietnia 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta Goleniów. Obrady miały formę debaty, której hasło brzmiało: Gimnazja – tak czy nie.
Debata zorganizowana przez Zespół Szkół Publicznych w Mostach, miała na celu wysondowanie opinii gimnazjalistów, nauczycieli, rodziców na temat dalszego losu gimnazjów. Razem z naszą szkołą w Sejmiku SU wzięło udział 10 gimnazjów z terenu całego powiatu. O godzinie 10.00 nastąpiło uroczyste powitanie uczestników i rozpoczęcie obrad. Dalej organizatorzy przedstawili krótki rys historyczny przemian w polskiej oświacie w latach 1918 – 2016. Później nastąpiła prezentacja poszczególnych szkół.
Debatę, która podzielona została na kilka obszarów tematycznych poprowadził licealista Piotr Śnieguła. Wśród zabierających głos panowały argumenty popierające gimnazja. Podkreślano, że negatywny obraz tych placówek jest bardzo często wynikiem m.in. programów telewizyjnych np. „Szkoła”. Debatę podsumowało referendum, w którym głosowało 96 osób. 86 osób opowiedziało się za utrzymaniem gimnazjów, tylko 10 głosujących było za likwidacją.
Na VII Sejmiku Samorządów Uczniowskich naszą szkołę reprezentowali: Adrian Banasiewicz, Nikola Jasek, Mikołaj Wąsik, Damian Zimecki, z ramienia Rady Rodziców p. Agnieszka Makosz oraz opiekunowie SU: p. Renata Langner i p. Marcin Różalski.
SU wraz z opiekunami bardzo serdecznie dziękują za pomoc w przygotowaniu prezentacji multimedialnej naszego gimnazjum p. Ewelinie Wszelaki.
Renata Langner, Marcin Różalski

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

POSADZILIŚMY NOWY LAS

Korzystając z pięknej wiosennej pogody, 8 kwietnia 2016 r. uczniowie klas I a, II b, VI a i VI b Szkoły Podstawowej w Osinie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji sadzenia lasu w ramach projektu ENO Programme Association pt.: „100 milionów drzew do 2017 roku” zorganizowanej przez Nadleśnictwo Nowogard. Celem międzynarodowej kampanii jest aktywizowanie dzieci na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska. Przed przystąpieniem do sadzenia leśniczy Leśnictwa Olchowo pani Wioletta Żero przedstawiła instruktarz techniczny jak prawidłowo należy sadzić drzewka w lesie. Wszyscy zostali poinstruowani o zasadach bezpiecznego wykonywania prac sadzeniowych. Przy pomocy doświadczonych pracowników leśnych prawie 60 osobowa grupa uczniów posadziła około 2000 sadzonek sosny i ponad 200 sadzonek świerku i buku. Dzieci miały okazję przekonać się, jak ciężka jest praca w lesie, a jednocześnie jak wiele przynosi ona satysfakcji. To była ważna lekcja ekologii dla nas wszystkich zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Zwieńczeniem całego przedsięwzięcia było wspólne ognisko zorganizowane przez leśników. Jesteśmy dumni, że mogliśmy brać udział w tak dobrze zorganizowanej akcji, która służy ochronie środowiska naturalnego. Mamy nadzieję, że za kilkanaście lat będziemy mogli podziwiać pięknie wyrośnięty las.
Aneta Kulik, Renata Langner, Katarzyna Paczkowska , Wanda Trojanowska

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej ,, W zaczarowanym świecie bajek’’

W dniu 31 marca 2016 roku uczniowie klasy Ia i Ib zostali uroczyście pasowani na czytelnika biblioteki szkolnej. Zanim jednak to nastąpiło uczniowie z klas drugich i trzeciej wprowadzili pierwszoklasistów w zaczarowany świat bajek. Uczniowie wcielili się w postacie bajkowe.
,, Królowa Książka’’ – Katarzyna Szurgot
,,Sierotka Marysia’’ – Marcela Olejnik
,,Czerwony Kapturek’’ – Jagoda Lejk
,,Calineczka’’ – Karolina Piecyk
,,Kot w butach’’ – Filip Kozak
Jak przystało na pasowanie na czytelnika nie mogło zabraknąć regulaminu biblioteki szkolnej oraz próśb książki. Postacie z bajek zadawały zagadki na które pierwszoklasiści odpowiadali bardzo dodrze. Po zdanym pomyślnie egzaminie nastąpiła chwila ślubowania na czytelnika biblioteki szkolnej. Po rozdaniu pamiątkowych dyplomów i zakładek do książki nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonała pani dyrektor Tatiana Olbert i otwarcie drzwi do biblioteki szkolnej.
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci pierwszaków, a postacie bajkowe rzeczywiście wprowadziły ich do zaczarowanego świata książek, które znajdują się w naszej bibliotece.

Wiesława Staszak

IMG_20160331_100138 IMG_20160331_100156 IMG_20160331_100206 IMG_20160331_100440 IMG_20160331_100633 IMG_20160331_101403 IMG_20160331_101626 IMG_20160331_101706 IMG_20160331_101724 IMG_20160331_101819 IMG_20160331_101902 IMG_20160331_102055

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj