SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie informuje, że od dnia 24 kwietnia 2017r. na terenie szkoły prowadzone będą rozległe prace budowlane, polegające na rozbudowie i modernizacji części budynku z dostosowaniem go do potrzeb organizacji przedszkola. Informuję, również, że w związku z powyższym, dotychczasowa organizacja ciągów komunikacyjnych i rozmieszczenia pomieszczeń (dot. świetlicy, czytelni biblioteki) może doraźnie ulec zmianie. Jednocześnie zapewniam, że dołożę wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo w czasie pobytu Państwa dzieci w szkole. Zwracam się również z prośbą o podjęcie w domu rozmów dotyczących rozważnego zachowania się Państwa dzieci na terenie szkoły (zakaz wchodzenia na teren objęty pracami budowlanymi itp.).

Z poważaniem
DYREKTOR
Zespołu Szkół Publicznych
im. Bronisława Malinowskiego w Osinie

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni!

Gmina Osina od 1 kwietnia 2017 r. realizuje projekt pt. Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Osina współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W Projekcie może uczestniczyć 25 dzieci w wieku przedszkolnym, 3 – 4 letnich (14 chłopców, 11 dziewczynek) zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego w Gminie Osina, które będą uczęszczać do nowego oddziału przedszkolnego utworzonego przy funkcjonujących Oddziałach Przedszkolnych w Zespole Szkół Publicznych im. Bronisława Malinowskiego w Osinie oraz 4 nauczycielek przedszkolnych, pracujących w OWP w Gminie Osina, które chcą podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku 3 i 4 lata do zgłaszania dzieci do nowego oddziału przedszkolnego.

Dzieci muszą spełniać następujące kryteria:

 • wiek 3–4 lata,
 • zamieszkiwanie na terenie Gminy Osina w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
 • dostarczenie kompletu dokumentów przez rodziców/prawnych opiekunów.

 Wybór dzieci objętych opieką OWP – kryteria:

 1. Ustawowe: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność Uczestnika/ jednego/ obojga rodziców/ rodzeństwa, samotne wychowywanie Uczestnika, objęcie Uczestnika pieczą zastępczą; kandydaci spełniający którekolwiek z kryteriów ustawowych są przyjmowani do OWP w pierwszej kolejności.
 2. Samorządowe i projektowe:
 • kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w systemie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą – 1 pkt;
 • miejsce pracy lub prowadzenia działalności któregokolwiek z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się na terenie Gminy Osina – 1 pkt;
 • kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje w danym roku szkolnym edukację w placówce na terenie Gminy Osina – 1 pkt;
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) kandydata w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.

Ośrodek wychowania przedszkolnego będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku w godzinach 07:15 – 15:00.

Dzieci otrzymają 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek) – rodzice są zobowiązani do opłaty wyżywienia w kwocie 114,40 zł miesięcznie. Poza kosztem wyżywienia dzieci, rodzice nie ponoszą żadnych innych kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.

Ramowy rozkład dnia

7.15-9:00: schodzenie się dzieci, śniadanie, zabiegi higieniczne.

9:00- 10.00: ćwiczenia poranne, swobodne zabawy

10.00- 10.30: zajęcia dydaktyczne będące realizacją wybranych treści programowych z programu wychowania przedszkolnego.

10.30- 12.00: pobyt na placu zabaw, spacery, wycieczki

12.00- 12.30: obiad.

12.30- 12.45: odpoczynek

12.45- 14.30: gry i zabawy dydaktyczne.

14:30-15:00: podwieczorek, odbiór dzieci

Zajęcia dodatkowe w OWP, które będą realizowane poza bezpłatnym czasem funkcjonowania OWP to:

 • JĘZYK ANGIELSKI: 3 razy w tygodniu po 30 minut, dla 25 dzieci,
 • GIMNASTYKA KOREKCYJNA: dla 25 dzieci, zajęcia jeden raz w tygodniu po 60 minut,
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: dla 16 dzieci, dzieci zostaną zakwalifikowane na podstawie diagnozy logopedycznej, zajęcia indywidualne po 15 minut na dziecko w tygodniu.

Serdecznie zapraszamy!

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

 

http://zsposina.com/wp-content/uploads/2015/06/logo_LS-11.png

Opublikowano , autor: Redakcja | Dodaj komentarz

NIEZWYKŁE MIEJSCA W SZCZECINIE

Pięknego, słonecznego dnia (17 maja 2017 r.) pojechaliśmy na wycieczkę do Szczecina. Celem wyjazdu było zwiedzanie Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica i udział w grze miejskiej pn. „Odwiedź niezwykłe miejsca”.

W Książnicy (największej bibliotece Pomorza Zachodniego) zapoznaliśmy się z księgozbiorem Wypożyczalni Głównej. Uczyliśmy się korzystać z katalogu elektronicznego, by odnaleźć wybraną książkę wśród nieporównywalnie większej liczby regałów niż w naszej szkolnej bibliotece. Mogliśmy zwiedzić Czytelnię Czasopism, gdzie zobaczyliśmy projektor do odczytywania gazet przeniesionych na klisze fotograficzne. W Czytelni i Wypożyczalni Muzycznej naszą ciekawość wzbudził stary gramofon, do którego płyty są wykonane z metalu. Zajęcia w Książnicy obfitowały w wiele ciekawostek dotyczących funkcjonowania biblioteki.

Drugim punktem wycieczki była gra miejska na Cmentarzu Centralnym. Nasz pan przewodnik ubrany w wojskowy mundur w żołnierskim tempie oprowadził nas po najciekawszych zakątkach największego w Polsce miejsca wiecznego spoczynku. Widzieliśmy Lapidarium, Kwaterę Zasłużonych, Pomnik Braterstwa Broni itp. W czasie gry – prowadzonej w formie rywalizacji pomiędzy starszą i młodszą grupą – poznaliśmy najistotniejsze fakty z historii Polski i Szczecina. Przedstawiono nam sylwetki zasłużonych dla miasta osób np. Hermana Hakena, Floriana Krygiera, czy „Kapitana Kapitanów” Konstantego Maciejewicza. Dwugodzinny spacer po cmentarzu był również okazją do zobaczenia unikalnych gatunków roślin.

Wszyscy zmęczeni, co niektórzy opaleni wreszcie wiosennym słońcem, wróciliśmy do domu z nadzieją, że tego typu wycieczka nie była ostatnią.

Ewelina Wszelaki i klasa VI SP

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

PROJEKT EDUKACYJNY- NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

W każdym oddziale klas I – III edukacji wczesnoszkolnej został przeprowadzony projekt edukacyjny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży. W każdej klasie odbyło się głośne czytanie fragmentów książki Marii Kownackiej pt.: ,,Plastusiowy pamiętnik’’. Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu dotyczącego przygód sympatycznego Plastusia. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy .

Wiesława Staszak

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

DZIEŃ WYMIANY KSIĄŻEK

W dniach 11-12.05.2017 roku w naszej szkole po raz pierwszy zorganizowano Dzień Wymiany Książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Przeprowadzona akcja polegała na koleżeńskiej wymianie książek między uczniami, nauczycielami i pracownikami szkoły.

Celem akcji było danie drugiego życia książkom. Wszyscy, którzy mieli w domu książki ,,niechciane” dostali możliwość wymiany ich na inne, których jeszcze nie mieli okazji przeczytać.

Samorząd Uczniowski

Wiesława Staszak

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Kangur matematyczny 2017

Już mamy wyniki tegorocznego Kangura Matematycznego:
Najlepszy wynik w kategorii klas II uzyskał:
BOŻEK ANTONI            41,25p.

W kategorii klas III wyróżnieni zostali:
PŁUCIENNICZEK PATRYK            87,5p.
LEJK JAGODA             71,25p.

Najlepszy wynik w kategorii klas IV uzyskał:
WAWREŃCZUK MICHAŁ       63,75p

Najlepszy wynik w kategorii klas V uzyskała:
LASZKIEWICZ JULIA               57,75p

Najlepszy wynik w kategorii klas VI uzyskał:
WALCZAK KAMIL      83,5p

Agnieszka Zaranek

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

TRZYMAJ FORMĘ

Żeby życie miało smaczek raz jabłuszko raz buraczek.

W środę 09.05.2017 r. w ramach programu Trzymaj formę w ZSP Osina przeprowadzona została akcja: pomiary ciśnienia, pomiaru stresu, obliczania BMI. Wystawione stanowiska cieszyły się ogromnym powodzeniem całej społeczności uczniowskiej, pracowników szkoły oraz rodziców. Trzymaj formę to program promujący aktywny wypoczynek, zbilansowaną dietę oraz jest dobrą receptą na zdrowie. Uświadamia od najmłodszych lat, że warto być Aktywistą na co dzień bez odjazdowych gadżetów i karnetu na siłownię.

Marcin Różalski, Renata Langner

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

„ MASKA I LALKA TEATRALNA”

11 maja 2017 r. uczniowie klasy 3a SP wraz z wychowawcą uczestniczyli w uroczystości wręczania nagród dla laureatów i osób wyróżnionych w III Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno – Technicznym „ TEATR MIEJSCE MAGII I SPEŁNIANIA MARZEŃ” – MASKA I LALKA TEATRALNA organizowanym przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Goleniowie. Uroczystość odbyła się w Goleniowskim Domu Kultury podczas IV Gminnego Przeglądu Szkolnych Form Teatralnych.
Wśród grona laureatów i osób wyróżnionych znaleźli się:
FILIP KOZAK – laureat konkursu
NIKOLA OWCZAREK – laureatka konkursu
AMELIA GODLEWSKA – wyróżnienie.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękuję za udział, nagrodzonym gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach.
Kamila Wójcik

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

IV Gminny Festiwal Ekologiczny w Mostach

Na zaproszenie Przedszkola Publicznego w Mostach drużyna Przedszkolaków z Osina wzięła udział w IV Gminnym Festiwalu Ekologicznym.

Celem festiwalu było rozwijanie już u najmłodszych, zachowań proekologicznych i rozbudzanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym oraz pięknem przyrody. Nie zabrakło zadań problemowych wymagających nie tylko kreatywnego myślenia, ale też konkretnej wiedzy praktycznej. Drużyna poradziła sobie wyśmienicie. W jej skład weszli: Katarzyna Grabowska, Julia Wasiak i Kacper Kurek.

Wychowawcy Przedszkola

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

FESTIWAL PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Maj jest miesiącem, w którym możemy w radosny sposób obchodzić ważne rocznice historyczne, cieszyć się z wolnej i niepodległej ojczyzny oraz wspominać tych, którzy za nią polegli.

Pod koniec kwietnia korytarze szkoły zostały udekorowane w kolorach bieli i czerwieni (z bardzo dużą pomocą uczniów z klas I-III), a na holu pojawiła się gazetka zatytułowana „Majowe daty”. Uczniowie dowiedzieli się jakie ważne święta obchodzimy w maju oraz jaka jest ich geneza.

5 maja w szkole odbył się dużo wcześniej zapowiadany i przygotowywany Festiwal Pieśni Patriotycznej. Uczniowie wraz z wychowawcą dokonali wyboru pieśni patriotycznej, którą przedstawią całej społeczności szkolnej. Tego dnia obwiązywał uroczysty strój galowy oraz bardzo mile były widziane patriotyczne emblematy: kotyliony, wstęgi, kokardki, chorągiewki, muszki i inne w narodowych barwach biało-czerwonych.

Uroczystość rozpoczął prowadzący Paweł Rozesłański z klasy I A gimnazjum. Po powitaniu oraz krótkim wstępie dotyczącym naszego zachowania podczas śpiewania bądź odsłuchiwania hymnu narodowego wspólnie wszyscy zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

W dalszej części klasy prezentowały przygotowane pieśni. Okazało się, iż nadal jesteśmy bardzo kreatywni. Uczniowie posiadali piękne stroje i dekoracje. Pieśni śpiewały całe klasy oraz soliści W klasie III b na gitarze zagrał Marcel Mikołajczyk. Jak zawsze dzieci uzyskały wsparcie rodziców.

A oto repertuar:

Szkoła Podstawowa:

Klasa I a „Nasze polskie A, B, C”

Klasa II a „Białe róże”.

Klasa II b „Moja Warszawa”

Klasa III a „Orle biały.”

Klasa III b „Tu wszędzie jest moja ojczyzna.”

Klasa IV a „Płynie Wisła płynie.”

Klasa V a „ Mała dziewczynko z AK.”

Klasa VI a „My pierwsza brygada.”

Klasa VI b „Witaj majowa jutrzenko.”

Gimnazjum:

Klasa I A „Rota.”

Klasa I B „Dziewczynka z granatem.”

Klasa II A „Przybyli ułani pod okienko.”

Klasa III A „Czerwone Maki.

Klasa III B „Pierwsza kadrowa.”

 

Wszystkie klasy biorące udział w festiwalu otrzymały dyplom uczestnictwa i słodycze. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji oraz wychowawcom za pomoc i ogromne zaangażowanie. Zapraszamy za rok.

Dorota Andrzejewska, Andrzej Królewicz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

SZKOŁA DEMOKRACJI

W imieniu Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w ZSP Osina otrzymała tytuł „Szkoła Demokracji”. W ramach programu zespół szkolny przeprowadził diagnozę działania szkoły w 7 obszarach certyfikatu: Wybory reprezentacji, Komunikacja i media, Działania uczniów, Podejmowanie decyzji, Uczenie się i nauczanie, Zasoby i kwestie formalne, Otwarta szkoła. Relacje ze wszystkich obszarów zespół w składzie: p. E. Grygowska, p. P. Żabecka, p. R. Langner, p. R. Różalski, u. Amelia Rolka, u. Julia Dygorda publikował na platformie www.szkolademokracji.ceo.org.pl. Spełnienie wszystkich kryteriów było dla całej społeczności uczniowskiej nie lada wyzwaniem. Nasza szkoła spełniła wszystkie kryteria do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej.

Opiekunowie SU Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

UCZNIOWIE W POLSKIM RADIO SZCZECIN

09.05.2017 r. uczniowie ZSP w Osinie byli z wizytą w Polskim Radio Szczecin. Ciekawie opowiadał i oprowadzał nas po studyjnych pomieszczeniach p. Andrzej Banasiak. Mogliśmy zobaczyć jak na żywo audycję radiową prowadzą p. Kamila Olkusz i p. Grzegorz Lament, którzy z przymrużeniem oka komentują, to o czym się na co dzień rozmawia oraz puszczają świetną muzykę. Od poniedziałku do piątku nadawana jest o godzinie 12:10 audycja pt. „Czas reakcji”. Dziennikarze „na żywo” reagują na sygnały od słuchaczy. Mieliśmy okazję zobaczyć jak w małym studio zwanym „dziuplą” redaktor odebrał telefon od słuchacza i rozmawiał z nim na antenie radiowej. Dowiedzieliśmy się też, iż w radio pracują różne sekcje np.: redakcja informacji, redakcja publicystyki, redakcja prezenterska, redakcja online, redakcja muzyki, dział techniki, dział realizacji emisji. Był to ciekawy i pouczający wyjazd.

Renata Langner, Andrzej Królewicz

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz